Hausärzt:in 05/2024

XXIX. European Congress of Perinatal Medicine (ECPM) 2024

Datum: 11. September 2024 – 13. September 2024
Zeit: 09:00 – 18:30
Location: Wien - Medizinische Universität Wien, Hörsaal der Universitätszahnklinik
Ort: Sensengasse 2a , 1090 Wien
Kontakt: EAPM Association Management
Via Bonaventura Zumbini, 29 – 20143 Milan, Italy
Tel.: +39 02 34934404
Fax: +39 02 34934397
eMail: info@europerinatal.eu